ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
ข้อแยก 3 ทาง ไม่มีวาล์ว 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง ไม่มีวาล์ว 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0118
หัวฉีดสปริง + ปรับฝอย 2
หัวฉีดสปริง + ปรับฝอย 2
P0030
Spray Test Smoke
Spray Test Smoke
Spray Test Smoke
Manual Call Point
Manual Call Point
S-334, S-335
Electric Sounder & Beacon
Electric Sounder & Beacon
AH-03127-BS
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
---
หัวฉีดปรับฝอยคันโยก 2
หัวฉีดปรับฝอยคันโยก 2
P0036
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
P0121
หัวฉีดม่านน้ำ 4
หัวฉีดม่านน้ำ 4
P0077
NK Safety Dry chemical
NK Safety Dry chemical
NK Safety Dry chemical
Badger Wet chemical
Badger Wet chemical
Badger Wet chemical
ฟุตวาล์ว Universal
ฟุตวาล์ว Universal
P0097