ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
ข้อต่อ STORZ
ข้อต่อ STORZ
P0001
Rate-of-Rise Heat Detector
Rate-of-Rise Heat Detector
S-302
หัวฉีด Hose reel
หัวฉีด Hose reel
P0071
Badger Wet chemical
Badger Wet chemical
Badger Wet chemical
กรวยจราจร (มีแถบสะท้อนแสง)
กรวยจราจร (มีแถบสะท้อนแสง)
กรวยแบบมีแถบสะท้อนแสง
ข้อลด 4" x 4"
ข้อลด 4" x 4"
P0093
ข้อโค้ง เกลียว x สวมเร็ว
ข้อโค้ง เกลียว x สวมเร็ว
P0105
หัวฉีดปรับฝอยหน้าจาน
หัวฉีดปรับฝอยหน้าจาน
P0004
ข้อลด 4" x 3/3.5"
ข้อลด 4" x 3/3.5"
P0094
หัวฉีดสปริง + ปรับฝอย 2
หัวฉีดสปริง + ปรับฝอย 2
P0030
หัวฉีดโฟม
หัวฉีดโฟม
P0014
หัวฉีดปรับฝอย
หัวฉีดปรับฝอย
P0026