ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
ข้อต่อสวมเร็ว
ข้อต่อสวมเร็ว
P0051
หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ
หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ
P0022
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
P0054
หัวฉีดแท่นปืนทองเหลือง
หัวฉีดแท่นปืนทองเหลือง
P0124
หัวฉีด STORZ
หัวฉีด STORZ
P0011
หัวฉีดม่านน้ำ 4
หัวฉีดม่านน้ำ 4
P0077
หัวฉีดม่านน้ำ 2
หัวฉีดม่านน้ำ 2
P0027
นิปเปิล แป๊บ x หยาบ
นิปเปิล แป๊บ x หยาบ
P0060
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อเดี่ยว
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อเดี่ยว
single cabinet
SRI fire hose reel
SRI fire hose reel
SRI hose reel
หน้าแปลน 2
หน้าแปลน 2
P0021
Rate-of-Rise Heat Detector
Rate-of-Rise Heat Detector
S-302