ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
P0054
หัวฉีดด้ามยาวมีมือถือ
หัวฉีดด้ามยาวมีมือถือ
P0083
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก
P0056
หน้าแปลน 3
หน้าแปลน 3
P0033
หัวฉีดม่านน้ำ 2
หัวฉีดม่านน้ำ 2
P0027
หัวฉีด STORZ
หัวฉีด STORZ
P0011
หัวฉีด + ปรับฝอย 2
หัวฉีด + ปรับฝอย 2
P0015
ARGO ABFFC EN-2
ARGO ABFFC EN-2
EN-2
หน้าแปลน 2
หน้าแปลน 2
P0021
Alarm Siren/Strobe
Alarm Siren/Strobe
S-350
Fire Alarm Bell
Fire Alarm Bell
AIP-624B
Semi-Automatic Hose Rack Assembly
Semi-Automatic Hose Rack Assembly
2500series