ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว เขี้ยวสวีเดน 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว เขี้ยวสวีเดน 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0120
Flame Detector
Flame Detector
S-300
TITAN Uncoated single jacket fire hose
TITAN Uncoated single jacket fire hose
TITAN hose
NK Safety ถังดับเพลิงอัตโนมัติชนิดแขวนเพดาน
NK Safety ถังดับเพลิงอัตโนมัติชนิดแขวนเพดาน
NK Safety Automatic
Semi-Automatic Hose Rack Assembly
Semi-Automatic Hose Rack Assembly
2500series
ARGO ABFFC EN-2
ARGO ABFFC EN-2
EN-2
Fire Alarm Control Panel (FA-400SERIES)
Fire Alarm Control Panel (FA-400SERIES)
FA-400SERIES
SRI fire hose reel
SRI fire hose reel
SRI hose reel
หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ 2
หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ 2
P0075
กุญแจขันข้อต่อ 2
กุญแจขันข้อต่อ 2
P0006
หัวฉีดม่านน้ำ 3
หัวฉีดม่านน้ำ 3
P0041
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก
P0056