ข้อต่อ

ข้อต่อ

เรียงลำดับโดย:
Angle วาล์วหน้าแปลน
Angle วาล์วหน้าแปลน
P0024
Angle วาล์วหน้าแปลน + Storz
Angle วาล์วหน้าแปลน + Storz
P0010
Central A97 Angle Valve
Central A97 Angle Valve
A97
Globe วาล์วหน้าแปลน
Globe วาล์วหน้าแปลน
P0023
Globe วาล์วหน้าแปลน 2
Globe วาล์วหน้าแปลน 2
P0032
กุญแจขันข้อต่อ
กุญแจขันข้อต่อ
P0005
กุญแจขันข้อต่อ 2
กุญแจขันข้อต่อ 2
P0006
กุญแจขันข้อต่อ 3
กุญแจขันข้อต่อ 3
P0038
กุญแจขันข้อต่อ 4
กุญแจขันข้อต่อ 4
P0103
กุญแจขันข้อต่อ 4"
กุญแจขันข้อต่อ 4"
P0104
ข้อต่อ STORZ
ข้อต่อ STORZ
P0001
ข้อต่อ STORZ เกลียวนอก
ข้อต่อ STORZ เกลียวนอก
P0009
ข้อต่อ STORZ เกลียวใน
ข้อต่อ STORZ เกลียวใน
P0008
ข้อต่อข้างสองหูเกลียวใน
ข้อต่อข้างสองหูเกลียวใน
P0055
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก
P0056
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
P0054
ข้อต่อท่อดูด
ข้อต่อท่อดูด
P0091
ข้อต่อนากาจิมา
ข้อต่อนากาจิมา
P0030
ข้อต่อนากาจิมาเกลียวนอก
ข้อต่อนากาจิมาเกลียวนอก
P0034
ข้อต่อนิปเปิล
ข้อต่อนิปเปิล
P0061
ข้อต่อลดนากาจิมา
ข้อต่อลดนากาจิมา
P0039
ข้อต่อสปริง
ข้อต่อสปริง
P0015
ข้อต่อสปริงตัวเมียเกลียวใน
ข้อต่อสปริงตัวเมียเกลียวใน
P0016
ข้อต่อสวมเร็ว
ข้อต่อสวมเร็ว
P0051
ข้อลด 1.5" ผู้ x 2.5" เมีย
ข้อลด 1.5" ผู้ x 2.5" เมีย
P0063
ข้อลด 1.5" เมีย x 2.5" ผู้
ข้อลด 1.5" เมีย x 2.5" ผู้
P0064
ข้อลด 4" x 3/3.5"
ข้อลด 4" x 3/3.5"
P0094
ข้อลด 4" x 4"
ข้อลด 4" x 4"
P0093
ข้อลดท่อดูด
ข้อลดท่อดูด
P0062
ข้อลดหูกระต่าย 4" x 2.5"
ข้อลดหูกระต่าย 4" x 2.5"
P0119
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
P0121
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว 2
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว 2
P0122
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว เขี้ยวสวีเดน 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว เขี้ยวสวีเดน 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0120
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0116
ข้อแยก 3 ทาง ไม่มีวาล์ว 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง ไม่มีวาล์ว 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0118
ข้อแยก Y 4" เกลียวหยาบ x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
ข้อแยก Y 4" เกลียวหยาบ x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
P0117
ข้อโค้ง เกลียว x สวมเร็ว
ข้อโค้ง เกลียว x สวมเร็ว
P0105
ข้อโค้ง เกลียวใน x เกลียวนอก
ข้อโค้ง เกลียวใน x เกลียวนอก
P0106
ตะกร้าหวาย
ตะกร้าหวาย
P0092
ตะแกรงทองเหลือง
ตะแกรงทองเหลือง
P0096