ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
แองเกิลวาล์ว
แองเกิลวาล์ว
P0057
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
P0121
หน้าแปลน 2
หน้าแปลน 2
P0021
TITAN Uncoated single jacket fire hose
TITAN Uncoated single jacket fire hose
TITAN hose
Anzen Fire Hose
Anzen Fire Hose
Anzen Fire Hose
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
P0054
สปริงตัวผู้ x เกลียวนอก
สปริงตัวผู้ x เกลียวนอก
P0020
ข้อลด 1.5" ผู้ x 2.5" เมีย
ข้อลด 1.5" ผู้ x 2.5" เมีย
P0063
หน้าแปลน 3
หน้าแปลน 3
P0033
Fire Alarm Bell 6"
Fire Alarm Bell 6"
S-332
Alarm Siren/Strobe
Alarm Siren/Strobe
S-350
ข้อต่อลดนากาจิมา
ข้อต่อลดนากาจิมา
P0039