ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
ฝาปิด STORZ พร้อมโซ่
ฝาปิด STORZ พร้อมโซ่
P0002
Gasleakage Alarm 12VDC
Gasleakage Alarm 12VDC
G-2000
กรวยจราจร
กรวยจราจร
กรวยธรรมดา
Single Station Smoke Detector
Single Station Smoke Detector
AHSS-871
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0116
กุญแจขันข้อต่อ 2
กุญแจขันข้อต่อ 2
P0006
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
P0121
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (แบบชุดคลุมถึงเข่า)
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (แบบชุดคลุมถึงเข่า)
ชุดดับเพลิงคลุมเข่า
สวมเร็วตัวผู้ เกลียวใน
สวมเร็วตัวผู้ เกลียวใน
P0065
ฝาปิดสวมเร็วตัวเมีย
ฝาปิดสวมเร็วตัวเมีย
P0053
Badger Halotron
Badger Halotron
Badger Halotron
ตะแกรงทองเหลือง
ตะแกรงทองเหลือง
P0096