ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
หัวฉีด STORZ
หัวฉีด STORZ
P0011
สปริงตัวผู้ x สวมเร็วตัวผู้
สปริงตัวผู้ x สวมเร็วตัวผู้
P0018
หัวฉีดน้ำดับเพลิง Superfire
หัวฉีดน้ำดับเพลิง Superfire
Superfire
Photoelectric Smoke Detector S-314
Photoelectric Smoke Detector S-314
S-314
Photoelectric Smoke Detector AIP-871
Photoelectric Smoke Detector AIP-871
AIP-871
SRI fire hose reel
SRI fire hose reel
SRI hose reel
สปริงตัวเมีย x สวมเร็วตัวเมีย
สปริงตัวเมีย x สวมเร็วตัวเมีย
P0017
Spray Test Smoke
Spray Test Smoke
Spray Test Smoke
รีเลย์เดี่ยว
รีเลย์เดี่ยว
P0099
หัวฉีดนากาจิมา
หัวฉีดนากาจิมา
P0040
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง
hose cabinet
กุญแจขันข้อต่อ 4
กุญแจขันข้อต่อ 4
P0103