ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
Angle วาล์วหน้าแปลน + Storz
Angle วาล์วหน้าแปลน + Storz
P0010
หัวฉีดปรับฝอย
หัวฉีดปรับฝอย
P0026
กรวยจราจร
กรวยจราจร
กรวยธรรมดา
Fire Alarm Control Panel (FA-605/610)
Fire Alarm Control Panel (FA-605/610)
FA-605/610
TITAN Uncoated single jacket fire hose
TITAN Uncoated single jacket fire hose
TITAN hose
หัวฉีดสวมเร็ว
หัวฉีดสวมเร็ว
P0082
หัวแกละ ทางออกเกลียวแป๊ป 4" x 2.5" x 2.5"
หัวแกละ ทางออกเกลียวแป๊ป 4" x 2.5" x 2.5"
P0114
ข้อลดหูกระต่าย 4" x 2.5"
ข้อลดหูกระต่าย 4" x 2.5"
P0119
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
P0121
Gas Detector
Gas Detector
S-329
NK Safety BF 2000
NK Safety BF 2000
NK Safety BF 2000
ฝาปิดสวมเร็วตัวผู้
ฝาปิดสวมเร็วตัวผู้
P0052