ตู้เก็บ

ตู้เก็บถังดับเพลิง , สาย และ อุปกรณ์ดับเพลิง

เรียงลำดับโดย:
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
ตู้เก็บชุดดับเพลิง
---
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อคู่
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อคู่
double cabinet
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อเดี่ยว
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อเดี่ยว
single cabinet
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง
hose cabinet