ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
P0054
หัวรับน้ำเข้าตึก 4" x 2.5" x 2.5" พร้อมฝา
หัวรับน้ำเข้าตึก 4" x 2.5" x 2.5" พร้อมฝา
P0115
สปริงตัวผู้ x เกลียวนอก
สปริงตัวผู้ x เกลียวนอก
P0020
ข้อต่อสปริงตัวเมียเกลียวใน
ข้อต่อสปริงตัวเมียเกลียวใน
P0016
Piroprotect Extruded Hose
Piroprotect Extruded Hose
Pyroprotect Hose
Badger Wheeled
Badger Wheeled
Badger Wheeled
หมวกนิรภัย
หมวกนิรภัย
SP-I,SP-II
ATLAS-C
ATLAS-C
ATLAS-C
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว 2
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์ว 2 ตัว 2.5" x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว 2
P0122
Fire Alarm Bell
Fire Alarm Bell
AIP-624B
กุญแจขันข้อต่อ 3
กุญแจขันข้อต่อ 3
P0038
Combination Heat Detector
Combination Heat Detector
S-319