ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
ข้อลด 4" x 4"
ข้อลด 4" x 4"
P0093
หัวฉีดโฟม
หัวฉีดโฟม
P0014
ฟุตวาล์ว Universal
ฟุตวาล์ว Universal
P0097
Angle วาล์วหน้าแปลน + Storz
Angle วาล์วหน้าแปลน + Storz
P0010
Multi-Hazard Suppression Control Panel
Multi-Hazard Suppression Control Panel
AH-02120
ARGO ABFFC EN-2
ARGO ABFFC EN-2
EN-2
กรวยจราจร (มีแถบสะท้อนแสง)
กรวยจราจร (มีแถบสะท้อนแสง)
กรวยแบบมีแถบสะท้อนแสง
กุญแจขันข้อต่อ 3
กุญแจขันข้อต่อ 3
P0038
สวมเร็วตัวผู้ 2 ด้าน
สวมเร็วตัวผู้ 2 ด้าน
P0059
หัวฉีดปรับฝอยเกลียว American
หัวฉีดปรับฝอยเกลียว American
P0072
ข้อต่อสวมเร็ว
ข้อต่อสวมเร็ว
P0051
หัวฉีดปรับฝอยคันโยก 2
หัวฉีดปรับฝอยคันโยก 2
P0036