ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
Badger Halotron
Badger Halotron
Badger Halotron
หัวฉีดสวมเร็ว + ปรับฝอย
หัวฉีดสวมเร็ว + ปรับฝอย
P0084
หน้าแปลน
หน้าแปลน
P0007
หัวฉีดโฟม 3
หัวฉีดโฟม 3
P0081
กุญแจขันข้อต่อ 4"
กุญแจขันข้อต่อ 4"
P0104
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (แบบชุดคลุมถึงเข่า)
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (แบบชุดคลุมถึงเข่า)
ชุดดับเพลิงคลุมเข่า
ข้อลด 4" x 4"
ข้อลด 4" x 4"
P0093
ARMTEX
ARMTEX
ARMTEX
หัวฉีดน้ำดับเพลิง LWD 8.0B 150-550 LPM
หัวฉีดน้ำดับเพลิง LWD 8.0B 150-550 LPM
LWD-QWKT 8.0 B
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0116
PROGRESS Rubber covered fire hose
PROGRESS Rubber covered fire hose
Progress rubber hose
Piroprotect Extruded Hose
Piroprotect Extruded Hose
Pyroprotect Hose