ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
หน้าแปลน
หน้าแปลน
P0007
หัวฉีด + ปรับฝอย 3
หัวฉีด + ปรับฝอย 3
P0042
ข้อแยก 3 ทาง ไม่มีวาล์ว 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง ไม่มีวาล์ว 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0118
ข้อแยก Y 4" เกลียวหยาบ x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
ข้อแยก Y 4" เกลียวหยาบ x 2.5" x 2.5" สวมเร็ว
P0117
Badger Carbon Dioxide
Badger Carbon Dioxide
Badger Carbon Dioxide
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (แบบชุดคลุมถึงเข่า)
ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร (แบบชุดคลุมถึงเข่า)
ชุดดับเพลิงคลุมเข่า
Fire Master Super
Fire Master Super
Fire Master Super
ข้อต่อ STORZ เกลียวนอก
ข้อต่อ STORZ เกลียวนอก
P0009
หน้าแปลน 3
หน้าแปลน 3
P0033
สวมเร็วตัวผู้ เกลียวนอก
สวมเร็วตัวผู้ เกลียวนอก
P0066
Gas Detector
Gas Detector
S-329
ฝาปิด STORZ พร้อมโซ่
ฝาปิด STORZ พร้อมโซ่
P0002