ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
สวมเร็วตัวผู้ เกลียวใน
สวมเร็วตัวผู้ เกลียวใน
P0065
ข้อลดหูกระต่าย 4" x 2.5"
ข้อลดหูกระต่าย 4" x 2.5"
P0119
ถุงมือรุ่น AL013
ถุงมือรุ่น AL013
AL013
ARGO ABFFC EN-2
ARGO ABFFC EN-2
EN-2
ข้อลด 4" x 3/3.5"
ข้อลด 4" x 3/3.5"
P0094
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อคู่
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อคู่
double cabinet
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5" x 2.5" x 2.5"
ข้อแยก 3 ทาง มีวาล์วปิดเปิด 2.5" x 2.5" x 2.5"
P0116
Central A97 Angle Valve
Central A97 Angle Valve
A97
Fire Master Super
Fire Master Super
Fire Master Super
หัวฉีดม่านน้ำ
หัวฉีดม่านน้ำ
P0013
สวมเร็วตัวผู้ เกลียวนอก
สวมเร็วตัวผู้ เกลียวนอก
P0066
ATLAS
ATLAS
ATLAS