ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ค่ะ

สินค้าล่าสุด
รีเลย์เดี่ยว
รีเลย์เดี่ยว
P0099
ข้อลด 1.5" เมีย x 2.5" ผู้
ข้อลด 1.5" เมีย x 2.5" ผู้
P0064
Single Station Smoke Detector
Single Station Smoke Detector
AHSS-871
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อเดี่ยว
ตู้เก็บถังดับเพลิงแบบท่อเดี่ยว
single cabinet
ARGO ABFFC EN-50
ARGO ABFFC EN-50
EN-50
หัวฉีดม่านน้ำ
หัวฉีดม่านน้ำ
P0013
แองเกิลวาล์วหน้าแปลน 2
แองเกิลวาล์วหน้าแปลน 2
P0058
ข้อลด 4" x 3/3.5"
ข้อลด 4" x 3/3.5"
P0094
หัวฉีดปรับฝอยสวมเร็ว
หัวฉีดปรับฝอยสวมเร็ว
P0073
หัวฉีดนากาจิมา + ปรับฝอย
หัวฉีดนากาจิมา + ปรับฝอย
P0044
ARGO ABFFC EN-5
ARGO ABFFC EN-5
EN-5
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง
ตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิง
hose cabinet